Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φιλελλήνων του Δήμου Λαρισαίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών με γερανοφόρο όχημα αποφασίστηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Συγκεκριμένα:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Φιλελλήνων του Δήμου Λαρισαίων και στο τμήμα αυτής από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Κύπρου, για την Κυριακή (21-03-2021) και κατά τις ώρες 07:00′-10:00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών με γερανοφόρο όχημα.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο.

Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μεταστέγασης, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων εργασιών μεταστέγασης.