Κλειστή για 3 ώρες θα παραμείνει η οδός 23ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Λάρισας την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών μετακόμισης. 

Όπως γίνεται γνωστό από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας: 

Αποφασίστηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό 23ης Οκτωβρίου του Δήμου Λαρισαίων και στο τμήμα αυτής από την οδό Αιόλου έως την οδό Γ. Σεφέρη, για την Κυριακή (14-02-2021) και κατά τις ώρες 07:00΄- 10:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο και ενδεικτικά μέσω των οδών Αιόλου και Γ. Σεφέρη.

Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μεταστέγασης, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων εργασιών μεταστέγασης.