Μετά  τον  έλεγχο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  της Περιφέρειας  Θεσσαλίας τις πρώτες ώρες μετά την αρχική σεισμική δόνηση, κλιμάκιο της Κτ.Υπ. Α.Ε. (Κτιριακές υποδομές Α.Ε.) πραγματοποίησε σήμερα έλεγχο των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα προς χρήση.