Οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου α) Πρωτοβουλία Αξιών με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γούλα β) Ορμή Ανανέωσης με επικεφαλής τον Νίκο Γαμβρούλα και γ) Λαρισαίων Κοινόν με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Βαϊούλη απείχαν από την σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β' εξαμήνου 2020 σύμφωνα με τη με αριθμ. 9/2021 Α.Ο.Ε.», ως μια συμβολικη ένδειξη διαμαρτυρίας σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

Πιο συγκεκριμένα τόνισαν πως «Απέχουμε από τη σημερινή συζήτηση, διαμαρτυρόμενοι απέναντι στην προχειρότητα σχεδιασμού του εκλογικού συστήματος από τις 2 τελευταίες κυβερνήσεις, οι οποίες για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα των κομμάτων τους εξευτέλισαν την δημοκρατική διαδικασία εκλογής οργάνων στους δήμους.

Μέσω των αποφάσεων τους έχουν φέρει σε αδυναμία παραγωγής έργου τόσο τους δημάρχους, όσο και τις μικρές παρατάξεις οι οποίες σε επιτροπές με υπερεξουσίες όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν συμμετέχουν και βρίσκονται στα δημοτικά συμβούλια ως παρατηρητές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις δικές μας παρατάξεις.

Ταυτόχρονα καλούμε την κυβέρνηση να φέρει σε διαβούλευση έναν εκλογικό νόμο που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της αυτοδιοίκησης και όχι τα συμφέροντα της. Οι παρατάξεις μας, δεν συμμετείχαν σε καμία συζήτηση των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής, δεν είχαν την δυνατότητα να παρέμβουν επι των θεμάτων που σήμερα τέθηκαν στην συζήτηση και γι αυτό συμβολικά δηλώνουμε απόντες»