Το Υπεραστικό  Κ.Τ.Ε.Λ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και στο εξής θα ισχύουν τα κάτωθι δρομολόγια:

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ

07:00΄

09:00΄

09:00΄

13:00΄

10:30΄

15:00΄

14:30΄

 17:00΄

16:30΄ ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ)

19:00΄( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ)

18:00΄

20:30΄

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410  56.76.00