Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια εφοδίασε σε πρώτη φάση με 11.000 Rapid test τα 13 Νοσοκομεία και με 4.600 Rapid test τα 39 Κέντρα Υγείας Covid της 5ης Υ.Πε. για την ενίσχυση των Υγειονομικών Μονάδων στην έγκαιρη ανίχνευση του Κορωνοϊού.