Κλειστό θα παραμείνει για ένα περίπου μήνα, τμήμα της οδού Φαρσάλων, για να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη συμβολή της με την οδό Δήμητρας Τσάτσου έως τη συμβολή της με την οδό Τσακαλίδη, για χρονικό διάστημα από 02-07-2018 ως 31-07-2018.
Αναλυτικά:
ΤΡΙΤΗ (3η) ΦΑΣΗ
Φάση 3η
• Κατάληψη τμήματος της μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Φαρσάλων από τη συμβολή της με την οδό Δήμητρας Τσάτσου έως τη συμβολή της με την οδό Τσακαλίδη. Το μήκος της κατάληψης είναι περίπου 550 μέτρα. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 5,50 μέτρων, δύο κυκλοφοριακών λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης πλάτους 2,75 μέτρων, μετά την στένωση της λωρίδας εξόδου της οδού Φαρσάλων από την πόλη της Λάρισας (δηλαδή η κατάληψη του οδοστρώματος από το εργοτάξιο σε αυτή την περίπτωση γίνεται στην αριστερή πλευρά της οδού Φαρσάλων, σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Θεοφράστου προς την οδό Δήμητρας Τσάτσου), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού σχέδια που συνοδεύουν την 144/2017 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 7ΜΜΒΩΛΞ-Ω50).
• Τα βαρέα οχήματα δεν θα διέρχονται της περιοχής του έργου, καθώς θα γίνεται εφαρμογή της διάταξης που περιγράφεται στα σχέδια (Παράκαμψη από την οδό Διγενή στο ύψος του στρατοπέδου Μπούγα).
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

(*) φωτογραφία αρχείου