Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  θα ισχύσουν για διάστημα 25 ημερών στην οδό Ηπείρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής της οδού και αντικατάστασης υπόγειου αγωγού ύδρευσης.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηπείρου,  με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, από τη διασταύρωση της με την οδό Υψηλάντου έως τη διασταύρωση της με την οδό  Ναυαρίνου, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην έβδομη (7η) φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του υπόγειου αγωγού για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών (από τις 03-10-2018 έως και 27-10-2018).
Προβλέπεται ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου(Ρ-8, Ρ-50δ, Ρ-49).
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.