Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας  προσδιόρισε τα κενά και πλεονάσματα για τις μεταθέσεις της φετινής χρονιάς.

Ο πίνακας Γ που στάλθηκε στην ΠΔΕ Θεσσαλίας περιλαμβάνει τα  παρακάτω κενά κατά κλάδο και ειδικότητα:

ΚΛΑΔΟΣ         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                  Κενά 

ΠΕ02                ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ                                         17

ΠΕ03                ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ                                   12

ΠΕ04.02           ΧΗΜΙΚΟΙ                                             14

ΠΕ04.04           ΒΙΟΛΟΓΟΙ                                            19

ΠΕ78                ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ                                 4

ΠΕ87.01           ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                1

ΠΕ87.03           ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ                                           1

ΠΕ88.01           ΓΕΩΠΟΝΟΙ                                            1

ΠΕ89.01           ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                  1

ΤΕ01.25           ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ                            1

ΔΕ02.01           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ        1

"Ευελπιστώ ότι οι «κόφτες» φέτος δε θα λειτουργήσουν" αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Κοντσιώτης, φυσικός στο ΓΕΛ Φαλάνης, αιρετό μέλος στο ΠΥΣΔΕ νομού Λάρισας.