Τις αδικίες και την ανησυχία των αγροτών για το τι μέλλει γενέσθαι στις παραγωγές τους, μετά τον σχεδόν καθολικό αποκλεισμό τους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τη μείωση της νιτρορύπανσης, επισημαίνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης.
Μέσα από την επιστολή- διαμαρτυρία του Δημάρχου Τεμπών, όπου αναφέρονται τα κριτήρια που θα βγάλουν εκτός προγράμματος για πρώτη φορά από την εφαρμογή του την πλειοψηφία των  καλλιεργητών της περιοχής, ο Βουλευτής Λάρισας επισημαίνει στο Υπουργό τις τεράστιες συνέπειες που θα επιφέρει το "τσουνάμι" των αλλαγών, στην προσφορά και στην επιβίωση χιλιάδων αγροτικών οικογενειών σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, που δεν είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Natura και που τα αγροτεμάχια που εντάσσονται εκεί κρίνονται με βάση την χαμηλή ποιοτική, χημική τους σύσταση.
Η αναφορά του Γιώργου Κατσιαντώνη έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΘΕΜΑ: «Δήμος Τεμπών - Μοριοδότηση αγροτών για αποζημιώσεις από το Πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης: Σε απόγνωση οι αγρότες λόγω των υφισταμένων άδικων κριτηρίων».
Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας, το σχετικό σχολιασμό και τις ενέργειές σας περί του εν θέματι αναφερομένου εγγράφου του Δημάρχου Τεμπών, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, προκειμένου για την πληροφόρησή σας.
Η αναφορά του Δημάρχου Τεμπών έχει ως εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της αριθμ. Πρωτ: 2175/139694/28-12-2017 Απόφασης, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα στο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», διαπιστώνουμε ότι η μοριοδότηση των υποψηφίων προς ένταξη γίνεται με δύο κριτήρια α) τα αγροτεμάχια να βρίσκονται στο χάρτη της κακής (ποιοτικής) χημικής σύστασης και β) αφορά περιοχές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Natura. Τα κριτήρια είναι τέτοια που ουσιαστικά αποκλείει καλλιεργητές των περιοχών του Δήμου μας από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διότι η μοριοδότησή τους θα είναι πολύ χαμηλή και ως εκ τούτου θα αποκλειστούν.
Τα αγροτεμάχια του Δήμου μας που δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνουν μηδενικά μόρια με άμεση συνέπεια να ελλοχεύει ο κίνδυνος, για πρώτη φορά στην ιστορία εκτέλεσης του προγράμματος, να μείνουν εκτός του προγράμματος σχεδόν όλες οι περιοχές του Δήμου Τεμπών.
Από χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε υδρευτικές γεωτρήσεις του Δήμου μας έχουν βρεθεί υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης νιτρικών άνω του επιτρεπτού ορίου με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται, επικουρικά ακόμη και για άρδευση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα στοιχεία παλιότερων ετών, να βρίσκουμε αρκετούς παραγωγούς του Δήμου μας που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα καταδεικνύει την ανάγκη να προτείνουμε στο υπουργείο να τροποποιήσει τα κριτήρια επιλογής. Επίσης παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού γιατί η «νιτρορύπανση» αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα το οποίο εκτός των άλλων καλύπτει εν μέρει και την υποχρέωση του «πρασινίσματος» που προβλέπει η ΚΑΠ.
Ευελπιστούμε το αίτημα μας να ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο και οι αποφάσεις που θα παρθούν να είναι επωφελείς για τους αγρότες του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.