Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του ∆ήµου Λαρισαίων ανακοινώνει ότι οι λογαριασµοί των δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων για το δίµηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016, θα πιστωθούν στις 9 Μαρτίου 2016.