Τη μείωση του τέλους χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων από τους αθλητικούς συλλόγους ζητάει η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δ. Λαρισαίων, κ. Ρένα Καραλαριώτου , με  σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς το Δήμαρχο Λαρισαίων. 

Συγκεκριμένα προτείνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 331/21-12-2021 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για την εφαρμογή εκ νέου της υπ’αριθμ. 227/29-9-2020 απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου  σύμφωνα με την οποία:  για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, επιπλέον μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν  οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ.

Δηλαδή,  κάθε σύλλογος να πληρώσει ποσό ίσο με 40 € το έτος αντί των 80 € το έτος , πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 60 € αντί των 120 € .

Η δημοτική παράταξη «ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» έγινε δέκτης παραπόνων από το σύνολο των αθλητικών σωματείων της πόλης , που κάνουν χρήση των δημοτικών γυμναστηρίων , ότι ενώ η υγειονομική κρίση  συνεχίζεται  το ύψος των τελών χρήσης  που αποφάσισε το ΔΣ , είναι το ίδιο με την περίοδο πριν την υγειονομική κρίση.   

«Καθώς η  υγειονομική κρίση λόγω Covid19  συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κοινωνία μας , θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν αντιλαμβανόμασταν ότι και ο τομέας του αθλητισμού δέχτηκε μεγάλο πλήγμα από την υγειονομική κρίση » αναφέρει η κ. Καραλαριώτου. 

Αναλυτικά  στην ερώτηση της σημειώνει:

«Με την υπ’αριθμ. 520/26-11-2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο Κανονισμός παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους. Ο Κανονισμός , ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας  αναφέρει : «Κάθε σύλλογος οφείλει είτε εφάπαξ είτε σε τρείς (3) δόσεις (μία ανά τρίμηνο) να πληρώσει ποσό ίσο με 120 € πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων του 1ου Γυμνασίου- 1ου Λυκείου Λάρισας και του 15ου
Γυμνασίου Λάρισας, εκεί το ποσό της ώρας θα είναι 180 € λόγω αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων .» 

Με τις υπ’αριθμ. 641/2016, 721/2017 ,777/2018 643/2019 αποφάσεις του ΔΣ τροποποιήθηκε η 520/2015 ΑΔΣ και αποφασίστηκε η μείωση του τέλους  χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων από τους αθλητικούς συλλόγους, με το σκεπτικό ότι αυτή θα επιφέρει και αντίστοιχες μειώσεις στις συνδρομές των μελών των συλλόγων .

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε κάθε σύλλογος να πληρώσει ποσό ίσο με 80 €  το έτος   αντί των 120 € έτος, πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 120 € αντί των 180 €  . 

Με την υπ’αριθμ. 227/29-9-2020  απόφαση  ΔΣ τροποποιήθηκε η 643/2019 ΑΔΣ και αποφασίσθηκε   για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, επιπλέον μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν  οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ. Δηλαδή , κάθε σύλλογος να πληρώσει ποσό ίσο με 40 € το έτος αντί των 80 € το έτος , πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα   εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 60 €  αντί των 120 € .

Με την υπ’αριθμ. 331/21-12-2021  ΑΔΣ τροποποιήθηκε η  520/2015 & 227/2020  Α.Δ.Σ  και αποφασίσθηκε κάθε σύλλογος να πληρώσει ποσό ίσο με 80 € το έτος  πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 120 €.

Η δημοτική μας παράταξη , μετά την παραπάνω απόφαση του ΔΣ , έγινε δέκτης παραπόνων από το σύνολο των αθλητικών σωματείων της πόλης ,  που κάνουν χρήση των δημοτικών γυμναστηρίων , ότι ενώ η υγειονομική κρίση  συνεχίζεται το ύψος των  τελων χρήσης  που αποφάσισε το ΔΣ ,  είναι  το ίδιο με την περίοδο πριν την υγειονομική κρίση .  

Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων, ανέφεραν ότι λόγω της υγειονομικής ανασφάλειας τα παιδιά στους συλλόγους έχουν
μειωθεί κατά 40% και συνεπώς αντίστοιχα έχουν μειωθεί και τα έσοδα.

Επειδή η πανδημία  του κορωνοϊού πυροδότησε μια κρίση με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά και απρόβλεπτες επιπτώσεις

Επειδή θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν αντιλαμβανόμασταν ότι και ο τομέας του αθλητισμού δέχτηκε μεγάλο πλήγμα από την υγειονομική κρίση

Επειδή η υγειονομική κρίση λόγω Covid19  συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κοινωνία μας

Ζητούμε την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 331/21-12-2021  ΑΔΣ και λήψη απόφασης για την εφαρμογή εκ νέου της υπ’αριθμ. 227/29-9-2020   απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου  σύμφωνα με την οποία:  για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, επιπλέον μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν  οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ .

Δηλαδή , κάθε σύλλογος να πληρώνει ποσό ίσο με 40 € το έτος  αντί των 80 € το έτος  ,πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 60 € αντί των 120 €.

Ερωτάται η δημοτική αρχή: 

1. Προτίθεστε να  τροποποιήσετε  την υπ’αριθμ. 331/21-12-2021  ΑΔΣ  και να ληφθεί νέα απόφαση που θα προβλέπει ότι για όσο διάστημα διαρκεί η
υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, θα υπάρχει  επιπλέον μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν  οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ;