Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα«Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο των οχτώ (8)Βασικών Ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση, που χρειάζονται οι πολίτες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχολησιμότητά τους στην σημερινή κοινωνία. Επίσης,παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ACTWORK:Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία, και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη των νέων που επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή στην σημερινή κοινωνία της γνώσης.
Το παρόν στην ημερίδα έδωσαν εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων, εκπρόσωποι κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εργαζόμενοι σε τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.
Στο τέλος της ημερίδας,όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν USBmemorystickμε τη μεθοδολογική εργαλειοθήκη καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών την οποία μπορούν άμεσα να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Εάνενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και για μελλοντικές εκπαιδεύσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.