Με πρωτοβουλία του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη και μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Α2 του Οργανισμού, διευθετήθηκε άμεσα το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στο ΙΕΚ Λάρισας και δόθηκε η έγκριση για τη συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, κατ’ εξαίρεση ως ολιγομελές.

Οι τέσσερις σπουδαστές και σπουδάστριες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους στην πόλη τους μέχρι την απόκτηση των πτυχίων τους.

Όπως επισημαίνεται από την αρμόδια διεύθυνση Α2 του ΟΑΕΔ, η αναστάτωση, η οποία δημιουργήθηκε, θα είχε αποφευχθεί αν είχε γνωστοποιηθεί στη Διοίκηση του Οργανισμού η αντικειμενική αδυναμία  των τεσσάρων σπουδαστών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΙΕΚ.