Η Βασιλική Ζιάκα, Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ορίζεται ως Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Δ/νσης εκπαιδευτικού προσωπικού Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. 

Η κυρία Ζιάκα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, αναπληρώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.