Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τρίτεκνων νομού Λάρισας καλούνται τα μέχρι 02/09/2021 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας στο λόφο «Μεζούρλο», επί της Περιφερειακή οδούς Λάρισας – Τρικάλων, και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σε αυτήν την ημερομηνία θα επαναληφθεί σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 12 Σεπτεμβρίου  2021 ήμερα Kυριακή στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης: 

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.

2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από την Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2020.

3. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των  μελών του  από την ευθύνη των πράξεών τους.

4. Κατάθεση Προτάσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2021 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους ή την ταυτότητά τους.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.