Χρήσιμη και εποικοδομητική χαρακτηρίζει με επιστολή της την κριτική μας η υποδιοικήτρια της 5ης ΥΠΕ Αγγέλα Βαγενά, σχετικά με όσα αποκαλύψαμε στο χθεσινό φύλλο του "Κ" για τις υπεράριθμες νοσοκόμες  που βρίσκονται διάσπαρτες στα κέντρα Υγείας και το ΠΕΔΥ Λάρισας, την ώρα που στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο αναβάλλονται ακόμα και χειρουργεία. Η ίδια, στην απάντησή της, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όσα γράψαμε, αναφέρεται στην προσπάθεια της 5ης ΥΠΕ για «Ανακατανομή  των δομών, των υπηρεσιών και του προσωπικού για αντιμετώπιση της υποστελέχωσης..».

Η επιστολή έχει ως εξής:

Με αφορμή το άρθρο σας σχετικά με τις υπεράριθμες νοσηλεύτριες, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για τις επισημάνσεις σας και την εποικοδομητικη κριτική που κάνετε που τόσο χρήσιμη είναι σε όλους μας, και θα εκθέσω την μέχρι τώρα κατάσταση στην Υγεία και τις σχετικές δαπάνες αλλά και τις προτάσεις μας αναφορικά με αυτές.

Η υπέρμετρη άνοδος των δαπανών Υγείας στην Ελλάδα την περίοδο πριν την κρίση και η αποτυχία αποτελεσματικότητας στο ΕΣΥ επιβάρυναν σημαντικά τα δημόσια ελλείμματα και ο κλάδος έγινε στόχος των επιβαλλόμενων μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικής προσαρμογής, σε πρότυπα προϋπολογισμών λιτότητας.

Ο έλεγχος των δαπανών ήταν αναγκαίος και η μείωσή τους δρομολογούνταν κυρίως μέσω περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, των μισθών και των προμηθειών. Η φαρμακευτική πολιτική έχει συμβάλλει σε καλύτερη διαχείριση. Η προοπτική μέθοδος χρηματοδότησης και η εισαγωγή των DRGs αναμένεται να φανερώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Οι καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικής τεχνολογίας βελτιώνουν τους ελέγχους και τη διαφάνεια.

Μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις ακολουθούσαν  γενικά ορθολογικές κατευθύνσεις, τα μέτρα στηρίζονταν κυρίως σε βραχυπρόθεσμα αριθμητικά αποτελέσματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ισότητας στην πρόσβαση, κοινωνικής δικαιοσύνης, ποιότητας και βιωσιμότητας του συστήματος. Τα εμπόδια πρόσβασης αφορούσαν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή ανέργους, ενώ η υποχρεωτική ιδιωτική συμμετοχή είχε αυξηθεί. Δεδομένου των υψηλών ποσοστών ανεργίας και αναγκών υγείας, η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια των ασθενών.

 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτούσε και απαιτεί  πρόβλεψη καθολικής κάλυψη του πληθυσμού και ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος, που είναι και ο στόχος του υπουργείου υγείας σήμερα και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Η μετακύλιση του κόστους υπηρεσιών στους χρήστες και η στροφή στην ιδιωτική υγεία δεν εξασφάλιζε τη μακροπρόθεσμη ουσιαστική μείωση των συνολικών δαπανών – αντίθετα υποβάθμιζε τις δημόσιες δομές. Περαιτέρω, απαιτούνται και εφαρμόζονται συνεχώς, πέρα από τις συνεχείς προσλήψεις μονίμου και επικουρικού προσωπικού ιατρικού και λοιπού:

    Ανακατανομή των δαπανών για συνολική αποτελεσματικότητα

Ενίσχυση των αμοιβών και της αξιολόγησης του προσωπικού

Ανακατανομή (οικονομική, γεωγραφική και κατά ανάγκες πληθυσμού) των δομών, των υπηρεσιών και του προσωπικού για αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και των ελλείψεων που οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ρεαλιστική ενίσχυση της ΠΦΥ και της πρόληψης για αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και των δαπανηρών νοσηλευτικών υπηρεσιών

Άνοδος των ελέγχων και πάταξη της παραοικονομίας.

Κρατική επίβλεψη του συμπληρωματικού ρόλου του ιδιωτικού τομέα.

ΑΓΓΕΛΑ ΒΑΓΕΝΑ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  5ης ΥΠΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ