Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας υπενθυμίζει στα μέλη του την αυτονόητη και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου COVID19, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.

Κατόπιν συνεννόησης με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στα καταστήματα εμπορίας αγροτικών εφοδίων θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η παραμονή των πελατών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) οι ιδιοκτήτες των παραπάνω καταστημάτων θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

• Τήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των γραφείων των υπαλλήλων

• Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα, τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού

• Δημιουργία χωρισμάτων

• Καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας

• Συχνές απολυμάνσεις

• Χρήση προστατευτικών – ιατρικών μασκών και γαντιών

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για την μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων

• Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων

Τέλος, ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας αντιλαμβανόμενος πλήρως την σοβαρότητα και την κρισιμότητα των στιγμών θέλει να διαβεβαιώσει τα μέλη του ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε η καλλιεργητική χρονιά να εξελιχθεί για όλους με ασφάλεια και ομαλότητα.