Τη διασφάλιση της υγείας των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ζητούν με ερώτησή τους προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων βουλευτές του ΚΚΕ (μεταξύ αυτών και ο Λαρισαίος Γιώργος Λαμπρούλης).

Αναλυτικά:

"Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται μεταξύ άλλων οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου ένας δημόσιος υπάλληλος να λάβει άδεια ειδικού σκοπού για λόγους Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 απόφαση, καθορίζεται ότι «Υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 5 της ΠΝΠ και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας.»

Στη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/ 20-3-2020 αναφέρεται ότι• «Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατά τις ισχύουσες διατάξεις χορηγείται υποχρεωτικά»

Είναι σαφές λοιπόν ότι γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ομάδων αυξημένου κινδύνου στις οποίες χορηγείται ειδική άδεια απουσίας και ευπαθών ομάδων οι οποίες διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, μολονότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λαμβάνουν την υποχρεωτική άδεια απουσίας, οι συνάδελφοί τους, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δεν είναι δυνατόν να παράσχουν υπηρεσία back office που προβλέπει η υπουργική απόφαση, ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους.

Αντιθέτως έρχονται σε καθημερινή επαφή με μαθητές, με προφανείς κινδύνους για την υγεία τους.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής αδιοριστίας κατά την τελευταία δεκαετία είναι γερασμένος και άρα με αυξημένες πιθανότητες να υπάρχει κάποιο σοβαρό νόσημα στους ίδιους ή στο στενό τους οικογενειακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά και μόνο αναφέρουμε ότι στη Β/θμια Εκπαίδευση το 20% των εκπαιδευτικών είναι άνω των 60 με προφανείς κινδύνους για την Υγεία τους.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία τους."