Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) θα αποτελέσει μηχανισμό επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην Υγεία, τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας».

Όπως σημείωσε, η ίδρυση του ΟΔΙΠΥ αποτελεί μέτρο κλιμάκωσης της επίθεσης σε βάρος της υγείας του λαού, με την κυβέρνηση να υπηρετεί και να βαθαίνει παραπέρα το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που προετοίμασαν το έδαφος με στόχο την εναρμόνιση των δημόσιων μονάδων Υγείας με τους νόμους της αγοράς, την εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών τους και την απαλλαγή χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο του κόστους χρηματοδότησης για το κεφάλαιο.

Ο Γ. Λαμπρούλης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι στο νομοσχέδιο ορίζονται οι φορείς που θα ελέγχονται από τον ΟΔΙΠΥ και είναι όλες εκείνες οι δομές που έχουν ανάγκη από αύξηση της χρηματοδότησης, κατάργηση ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας, στελέχωσης με απαραίτητο προσωπικό κλπ., γιατί μόνο αν υλοποιηθούν αυτοί οι όροι μπορούμε να μιλάμε για αξιολόγηση με κριτήριο το κατά πόσον καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, που για το ΚΚΕ είναι το μόνο κριτήριο.

Μάλιστα, σημείωσε ότι γίνεται αναφορά στην ασφάλεια των ασθενών, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στις μονάδες Υγείας, στην προμήθεια εξοπλισμού κ.α. που αποτελούν και τις κύριες αιτίες όχι μόνο ταλαιπωρίας του κόσμου, αλλά και τις κύριες αιτίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών και υγειονομικών.

Τόνισε ότι αντί να προσαρμόζεται το σύστημα Υγείας στις λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες προσαρμόζονται στο υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας. «Η αξιολόγηση δεν γίνεται για να ανταποκριθούν οι δομές Υγείας στις ανάγκες, αλλά για τη συμπίεση των αναγκών και την αποθέωση της ατομικής ευθύνης των ασθενών».

Ακόμα, ο Γ. Λαμπρούλης επισήμανε ότι τον χρόνο που κέρδισε η κυβέρνηση για να κάνει πιο αποδοτικό το σύστημα Υγείας, έκανε λίγες προσλήψεις ελαστικά εργαζομένων που δεν θα κοστίσουν πολύ και κατάφερε όλο το σύστημα Υγείας να ανταποκρίνεται μόνο για τη νόσο Covid-19, αφήνοντας εκτεθειμένους και σε καθεστώς πλήρους ατομικής ευθύνης εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς.

Εξάλλου, την περίοδο της πανδημίας, αναδείχτηκε ότι τα προηγμένα συστήματα Υγείας έχουν πήλινα πόδια, αναδείχτηκε η εγγενής αδυναμία της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της επιστημονικής γνώσης, μετατρέποντας τα δημόσια συστήματα Υγείας σε συστήματα Υγείας της μιας νόσου.

Τόνισε ότι επιβεβαιώνεται πως ενώ σήμερα σημειώνεται αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορούσε να υπηρετεί σχεδιασμένα την προάσπιση της υγείας του λαού με κριτήριο τις διαρκώς αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες, αυτές οι δυνατότητες συνθλίβονται στις μυλόπετρες της καπιταλιστικής οικονομίας, που όλα τα άλλα κόμματα υπηρετούν, καθώς η λαϊκή υγεία αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως κόστος, αλλά και ως πεδίο επενδύσεων του κεφαλαίου για την εκμετάλλευση των λαϊκών αναγκών, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και καλεί σε κοινό αγώνα υγειονομικούς, ασθενείς και φορείς κινήματος να παλέψουν ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, να δυναμώσουν την πάλη για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, επισήμανε ο Γ. Λαμπρούλης.