Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως, κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλης για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

"Η φοιτητική «Μέριμνα» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βάζει κόφτη στις χιλιάδες αιτήσεις που έχει δεχθεί από φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται να σιτίζονται δωρεάν. 

Φοιτητές του ιδρύματος αν και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που μπαίνουν ως προϋπόθεση για την παροχή δωρεάν σίτισης, χαρακτηρίζονται ως “επιλαχόντες” και αποκλείονται από αυτή με την αιτιολογία της ελλιπούς χρηματοδότησης του ιδρύματος.

Βάση των κριτηρίων δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι άγαμοι φοιτητές κάτω των 25 ετών που αποτελούν το μοναδικό τέκνο της οικογένειας και εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 45 χιλιάδες ευρώ, ενώ για τις οικογένειες με παραπάνω τέκνα το ποσό προσαυξάνεται κατά 5 χιλιάδες ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική έχει οδηγήσει περισσότερες λαϊκές οικογένειες να ζουν  στα όρια της φτώχειας, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικά έξοδα πόσο μάλλον να καλύψουν και τις ανάγκες των τέκνων τους που σπουδάζουν, με συνέπεια να έχουν αυξηθεί και
οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση.

Την ίδια στιγμή εν μέσω πανδημίας, σε καιρούς εργασιακής κρίσης με συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες,
διατηρούνται ακόμη αυτά τα απαράδεκτα εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών σίτισης των φοιτητών δεν είναι νέο, ούτε εντοπίζεται μόνο στη Θεσσαλία. Οι συνεχείς περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης και η ανάθεση της φοιτητικής μέριμνας σε ιδιώτες έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. 

Ερωτάται η κ Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να παρέχεται δωρεάν και ποιοτικό φαγητό για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".