Τους άστοχους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς την επιχειρούμενη δημιουργία ενός ενιαίου και διευρυμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος καταδεικνύει μέσα από την ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης, μετά και την ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξενοφώντα Σπηλιώτη και τους Αντιπρυτάνεις Παναγιώτη Πλαγερά και Στέφανο Ζαούτσο.
Η ενημέρωση που είχε ο Γιώργος Κατσιαντώνης από τις Πρυτανικές αρχές, αφορούσε  τους ορατούς κινδύνους του επιχειρούμενου εγχειρήματος, και την υποβάθμιση των θέσεων τους στις όποιες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα όπως αναφέρει στον Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής Λάρισας διαφαίνεται ότι οι διαδικασίες που μέχρι στιγμής έχει  ακολουθήσει η Επιτροπή διερεύνησης συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δεν είναι ουσιαστικές και με ίσους όρους μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή επιχειρημάτων με κοινό στόχο τη σύγκλιση απόψεων για ένα μεγάλο και ενιαίο Πανεπιστήμιο.
Ο Γιώργος Κατσιαντώνης ζητά από τον Κώστα Γαβρόγλου  να ενεργήσει άμεσα λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις παραμέτρους , που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διευρυμένου, ενιαίου Πανεπιστημίου, που δεν  θα εξυπηρετεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόλεων, αλλά που οι ίδιες οι πόλεις θα εισφέρουν στο Πανεπιστήμιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν.
Επισημαίνει δε όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα σημάνουν, από τη συγχώνευση των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, από την τυχόν απαξίωση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, από την  έλλειψη ενός ουσιαστικού εκπαιδευτικού, κοινωνικοοικονομικού και περιφερειακού σχεδιασμού υλοποίησης  μια τέτοιας δράσης συνολικά για τη φήμη της Λάρισας που αποτελεί την "πρωτεύουσα" σε θέματα γεωπονικών σπουδών , γεγονός που τονίζει στον αρμόδιο Υπουργό ,καθιστά επιβαλλόμενη την όποια στοχευμένη ενέργεια για τη διατήρηση της λειτουργίας του ιστορικότερου ιδρύματος και την ανάδειξη των ισχυρών πλεονεκτημάτων του.