Απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, την Κυριακή, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Παναγούλη, στη Λάρισα,  λόγω της εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης.
Στη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:
1.    Απαγόρευση  της διέλευσης κάθε είδους οχήματος στη συμβολή των οδών Ηπείρου & Παναγούλη,  την Κυριακή (13-05-2018) και κατά τις ώρες 08:00΄- 18:00΄ λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης των ανωτέρω οδών και σε εκτέλεση του ανωτέρω (4) σχετικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, ως κατωτέρω:
Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Παναγούλη (Σ3.3).
•    Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων  της συμβολής των οδών Ηπείρου - Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό  Ηπείρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου  (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-49).
•    Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή - Ιάσωνος –Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη - Τσιμισκή –Ιάσονος –Μανδηλαρά-Παναγούλη).
•    Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της  παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.
2.    Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.