Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης δικτύου υδρευσης, που υλοποιεί η ΔΕΥΑΛ, σε περιοχές της Λάρισας. Τα έργα της ΔΕΥΑΛ πραγματοποιούνται σε διάφορες συνοικίες της πόλης, με στόχο την αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης, με στόχο τη σωστή διαχείριση του νερού με περιορισμό και έλεγχο των απωλειών, όπως και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενώ με την ολοκλήρωση των έργων, θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι αλλάζοντας ριζικά τη κατάσταση του οδικού δικτύου, στις συνοικίες.
Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων της ΔΕΥΑΛ, που από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει και δρομολογήσει έργα συνολικού προυπολογισμού 26,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 εκατ. περίπου, πληρώνονται από ιδίους πόρους, ενώ μέσα στο 2017 έχουν προγραμματιστεί να δημοπρατηθούν.
Ειδικότερα, αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών σε τμήμα της συνοικίας του Ιπποκράτη μεταξύ των οδών των οδών Σανδράκη- Μανουσάκη- Ηρακλείτου- Δωροθέου , οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο 2017. Άμεσα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου για την αντικατάσταση των δικτύων στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας προϋπολογισμού 1.900.000€.
Στον Ιπποκράτη, βρέθηκε χθες ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία εξέλιξης των παρεμβάσεων στην συνοικία.

Η ΔΕΥΑΛ εκτελεί αυτή την περίοδο έργο αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών σε όλες τις οδούς της συνοικίας των Αμπελόκηπων και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2018.
Επίσης, εργασίες αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας του Σιδ. Σταθμού μεταξύ των οδών των οδών Φαρσάλων – Πτολεμαίου- 28Ης Οκτωβρίου – Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου-Σαπφούς- Κυψέλης-Ηρώων Πολυτεχνείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο 2017.
Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στις οδούς Βόλου, προϋπ. 463.000€  και Θεοφράστου με αργό ρυθμό, λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών.
Τονίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία της Χαραυγής μεταξύ των οδών Φαρσάλων, Ακαρνανίας , Καραμανλή, Δούκα, Δράμας, Νιγρήτας, Αλεξανδρουπόλεως, προϋπολογισμού 1.480.000€, ενώ έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο για την αντικατάσταση των δικτύων κι στις υπόλοιπες οδούς της συνοικίας Χαραυγής , προϋπολογισμού 1.440.000€. Με το αναφερόμενο έργο , το ολοκληρωμένο έργο στο πρώτο τμήμα της συνοικίας και το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην οδό Φαρσάλων ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε αυτό το τμήμα της πόλης. Το έργο της οδού Φαρσάλων, προϋπολογισμού 700.000€ καθυστερεί λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό.


Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία της Χαραυγής μεταξύ των οδών Φαρσάλων, Ακαρνανίας , Καραμανλή, Δούκα, Δράμας, Νιγρήτας, Αλεξανδρουπόλεως, προϋπολογισμού 1.480.000€. Έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο για την αντικατάσταση των δικτύων κι στις υπόλοιπες οδούς της συνοικίας Χαραυγής , προϋπολογισμού 1.440.000€. Με το αναφερόμενο έργο , το ολοκληρωμένο έργο στο πρώτο τμήμα της συνοικίας και το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην οδό Φαρσάλων ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε αυτό το τμήμα της πόλης. Το έργο της οδού Φαρσάλων, προϋπολογισμού 700.000€ καθυστερεί λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό.
Τονίζεται επίσης, τον Μάρτιο 2017 ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία των Αγίων Σαράντα στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου, Νικηταρά, Χρυσοχόου, 31ας  Αυγούστου και Αεροδρομίου, προϋπολογισμού 1.500.000€. Άμεσα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου για την αντικατάσταση των δικτύων στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας προϋπολογισμού 2.080.000€
Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στις οδούς Βόλου, προϋπ. 463.000€  και Θεοφράστου με αργό ρυθμό, λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών.
Αναμένεται η υπογραφή σύμβασης του έργου της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου, προϋπολογισμού 3.110.000€. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι 2017.
Επίσης τον Απρίλιο δημοπρατήθηκε και η κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού Προσαλέντη (συνέχεια της οδού Θεοφράστου), προϋπολογισμού 530.000 €.  Το  έργο αφορά την κατασκευή χυτού επί τόπου αγωγού ομβρίων υδάτων διατομής 3,00x2,00 μ για την εκβολή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ομβρίων της περιοχής της Νέας Πολιτείας  στον συλλεκτήρα αγωγό της οδού Καραμανλή.

Εργα της ΔΕΥΑΛ από το 2015 μέχρι σήμερα

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

360.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ

737.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

1.500.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ

1.015.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

1.480.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ

463.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

300.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ

317.800,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

335.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1.700.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

700.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ)

700.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

302.500,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

425.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΥΑΛ)

450.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

535.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Α ΦΑΣΗ

1.736.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΙΣΚΟΣ Α/ΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

11.500,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

350.000,01 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.110.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β' ΦΑΣΗ

1.440.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)

530.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

1.600.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

1.000.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ

1.329.268,29 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

1.557.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

1.150.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ  Β ΦΑΣΗ   

905.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)

200.000,00 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

18.952.800,01 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

7.286.268,29 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

26.239.068,30 €

 

 

 

 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ (Β ΦΑΣΗ)

2.080.000,00 €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ( Β ΦΑΣΗ)

1.900.000,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.980.000,00 €