Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας», που υλοποιήθηκε στη Λάρισα από το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, σε συνεργασία με το ν.τ. ΑΔΕΔΥ ν.Λάρισας.

Η συγκεκριμένη συνδικαλιστική επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: αρχικά δια ζώσης και στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας, εξ αποστάσεως.

Για πρώτη φορά συμμετείχε τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο δημόσιο τομέα από το ν. Λάρισας (σαράντα δύο άτομα από διάφορα Πρωτοβάθμια Σωματεία), οι οποίοι ενημερώθηκαν, από άρτια καταρτισμένους εισηγητές – συνεργάτες του Κοινωνικού Πολυκέντρου, για τις εξής θεματικές ενότητες:

• Οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικό κράτος – Κράτος/Κοινωνικό κράτος/Δημόσιες Υπηρεσίες.

• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες εργαζομένων στο δημόσιο. Ο ρόλος του εργαζόμενου

• Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στο δημόσιο

• Δημόσια οικονομικά και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

«Το ενδιαφέρον, που επέδειξαν τα μέλη της ΑΔΕΔΥ Λάρισας και η μεγάλη συμμετοχή, αποτελούν», όπως αναφέρει η Διοίκηση του ν.τ. της ΑΔΕΔΥ Λάρισας «την καλύτερη παρακαταθήκη για διοργάνωση νέων δράσεων (ενημερώσεων, επιμορφώσεων κ.α.).»

Η Ε.Γ. του ν.τ. ΑΔΕΔΥ Ν.Λάρισας ευχαριστεί τέλος, θερμά τη Διεύθυνση του 6ου Γυμνασίου Λάρισας για την παραχώρηση χώρων του σχολείου καθώς και οπτικοακουστικού υλικό, για την υλοποίηση του Προγράμματος επιμόρφωσης.

ert.gr