Το Γυμνάσιο ΛΤ Κοιλάδας συμμετείχε σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα “Tablet and smartphones: using mobile devices in class” στην Φλωρεντία  από τις 8-07-2019 έως και τις 13-07-2019.

Η επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου Νάστου Αγλαϊας και Καραΐσκου Βασιλικής, έγινε στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus ΚΑ1 που υλοποιεί το σχολείο με τίτλο «Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού στις ψηφιακές δεξιότητες».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η γνωριμία των καθηγητών με την εκπαιδευτική αξιοποίηση  και των smartphones και taplets στην τάξη.

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, λογισμικά και apps προκειμένου να σχεδιάζουν διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές, να οργανώνουν την τάξη και το μάθημα τους, να επικοινωνούν με τους μαθητές ενθαρρύνοντας την μεταξύ τους συνεργασία.

Κατά την διάρκεια  του σεμιναρίου, αντάλλαξαν εκπαιδευτικές πρακτικές με συναδέλφους από άλλες χώρες και συνεργάστηκαν στην δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών.