Με επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή των γονέων όλων των τάξεων του σχολείου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 το απόγευμα   στο 9ο Γυμνάσιο Λάρισας “Εκδήλωση  ενημέρωσης Γονέων και κηδεμόνων 9ου Γυμνασίου Λάρισας“.

Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να έχουν μια εποικοδομητική συνάντηση γνωριμίας- συνεργασίας - ενημέρωσης με τη Δ/νση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πάνω σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο, στους στόχους, στον τρόπο εργασίας και στη διαδικασία της αξιολόγησης, όσον αφορά στα γνωστικά  αντικείμενα, καθώς επίσης και σε θέματα εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.