Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του στις 21/11/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Χατζηγιάννειο Μέγαρο, για  τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση για την μέχρι τώρα πορεία των αιτήσεων σχετικά με τις παράνομες περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και τη κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας.
2. Λήψη απόφασης από όλους τους παρευρισκόμενους για την άσκηση προσφυγής και σε ποιο Δικηγορικό Γραφείο θα ανατεθεί.
3. Παραλαβή του αντιγράφου κατάθεσης της αίτησης σας δια μέσου του Ιντερνετ από τον Σύλλογο για περαιτερω ενέργειες.