Στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υπολειτουργία του Νοσοκομείου για την μη-COVID19 νοσηρότητα και την επαπειλούμενη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του και αλλαγή του χαρακτήρα του, ακολούθησε ανοικτή γενική συνέλευση και αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα με κινητοποιήσεις και συμμετοχή φορέων της πόλης την Τετάρτη 30/12/2020 στις 10:30 πμ και την Πέμπτη 07/01/2021 στον αύλειο χώρο του Γ.Ν. Λάρισας στις 11:00 πμ.

Καλούμε τους εργαζόμενους της πόλης να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για την διάσωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

Καλούμε τους Φορείς της πόλης να συμπαρασταθούν στην κινητοποίηση της 30/12/2020.

Δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του Γ.Ν. Λάρισας.