Οι πρώτες είκοσι ιστορίες έγκλειστων, ανδρών και γυναικών σε φυλακές της Ευρώπης είναι πραγματικότητα! Εκπαιδευτικοί, που εργάζονται με κρατούμενους, κρατούμενες ή αποφυλακισμένους σε διαδικασία επανένταξης, χρησιμοποίησαν τα εκπαιδευτικά εργαλεία της αφήγησης (Storytelling) και της δημιουργικής γραφής (creative writing) προκειμένου να διαμορφωθούν οι  πρώτες ιστορίες.

Πρόκειται για έγκλειστους στη φυλακή Λάρισας, που εκπαιδεύονται στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, έγκλειστες στη γυναικεία φυλακή Rebibbia της Ρώμης και αποφυλακισμένους ή αδειούχους κρατούμενους στις φυλακές της Βόρειας Πορτογαλίας.

Τα μέλη των πέντε επιστημονικών φορέων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “STEPs” (Erasmus+) που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των κρατουμένων με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων συναντήθηκαν στο Πόρτο της Πορτογαλίας (20-22 Σεπτεμβρίου), προκειμένου να επιλέξουν τις πρώτες ιστορίες που θα γίνουν σενάριο και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σε δωμάτια εικονικής πραγματικότητας (Virtual Roooms).

Τα μέλη των επιστημονικών φορέων (ΕΕΠΕΚ – Ελλάδα, CIP – Κύπρος, CPIA1 – Ιταλία,  KERIGMA – Πορτογαλία και 2ο ΣΔΕ Λάρισας - Ελλάδα) διαπίστωσαν μέσα από τη μελέτη των δεκάδων ιστοριών ότι τα βιώματα που περιγράφηκαν μπορούν να είναι εμπειρίες κάθε έγκλειστου ή έγκλειστης στην Ευρώπη και ότι οι αιτίες που οδηγούν στην παραβατικότητα και στα δεινά του εγκλεισμού πρέπει να τύχουν κοινής αντιμετώπισης.

Μέχρι το τέλος του χρόνου οι εξοπλισμοί εικονικής πραγματικότητας θα έχουν μοιραστεί σε Λάρισα, Ρώμη, Λευκωσία και Μπαρσέλος, ώστε να γίνει εκπαιδευτική δοκιμαστική χρήση και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να πλοηγηθούν με τη χρήση των ειδικών εργαλείων (γυαλιά και ασύρματα χειριστήρια) και να εκφράσουν τις αντιδράσεις τους.

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή συνάντηση συζήτησαν τη διαμόρφωση ενός οδηγού (manual), που θα είναι αναγκαίος για μελλοντική χρήση του μαζί με τον εξοπλισμό σε οποιαδήποτε φυλακή ή χώρο υποδοχής εκτός φυλακής στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτροπή επιστημόνων και ειδικών από διαφορετικές χώρες θα παρακολουθεί την εξέλιξη του πρωτότυπου εγχειρήματος, που δίνει τη δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων των έγκλειστων και αποφυλακισμένων τη στιγμή που θα «βιώνουν» εμπειρίες χωρίς σύνορα.