Δύο κηδείες σήμερα Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Δήμητρα Μπετσικα ετών 65

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Δημήτριος Αντωνόπουλος ετών 80

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Κυπάρισσο Λάρισας