Ως χτύπημα στο «μαλακό υπογάστριο» του Δημοτικού Συμβουλίου εξελίσσεται το εξώδικο της Δημοτικής Συμβούλου Άσπας Σουλούκου, δικηγόρου στο επάγγελμα, προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Τάχο, για το θέμα των απουσιών της από το δημοτικό συμβούλιο τις οποίες ο τελευταίος χαρακτηρίζει ως αδικαιολόγητες, θέτοντας μάλιστα σε εκκίνηση την διαδικασία αποπομπής της χωρίς καν να την ενημερώσει. Αντιθέτως προφορικά είχε δεχτεί το εύλογο της απουσίας της από συγκεκριμένες συνεδριάσεις. 

Η ίδια θεωρώντας ότι όσες φορές χρειάστηκε να λείψει το έκανε νόμιμα και δικαιολογημένα, εκτιμά δε ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου την διώκει πολιτικά για την δημόσια διαφοροποίηση που είχε κατά το περυσινό δημοψήφισμα, μεροληπτώντας εξόφθαλμα εις βάρος της.

Μάλιστα, επικαλούμενη συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου και της νομοθεσίας, τον προειδοποιεί ανοιχτά με μήνυση και αγωγή για παράβαση καθήκοντος, θεωρώντας ότι η διαδικασία καταγραφής των παρόντων και των απόντων συμβούλων από τις συνεδριάσεις είναι διάτρητη:

«…σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων [...]. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Το εξώδικο της κυρίας Σουλούκου

Λίγο πιο κάτω γίνεται ακόμα πιο σαφής: «...ουδέποτε τηρήθηκε ο οριζόμενος εκ του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου τρόπος καταγραφής των παρόντων και των απόντων δημοτικών συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Στη συνέχεια ο Γραμματέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από την συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι». "Εκ τούτου ο τρόπος που καταγράφονται οι παρουσίες και οι απουσίες των δημοτικών συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι εντελώς παράνομος, αυθαίρετος και παντελώς διάτρητος.

Η νεαρή δημοτική σύμβουλος, φημολογείται, ότι για να αποδείξει όσα αναφέρει στο εξώδικό της, έχει καταγράψει μεθοδικά όλες τις παρουσίες και απουσίες των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια της παρούσης θητείας! Από την καταγραφή προκύπτουν εκπλήξεις. Μεταξύ των συχνών απόντων που έχουν υπερβεί το νόμιμο όριο, συγκαταλέγεται τουλάχιστον ένας επικεφαλής δημοτικής παράταξης αλλά και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σουλούκου ζητά από τον Τάχο να λάβει «γνώση του όποιου καταλόγου τηρείται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τους παρόντες και τους απόντες δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικεφαλής των, από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου του 2014, ήτοι από την 1/9/2014 έως και σήμερα.».

Με άλλα λόγια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατηγορείται ότι εφαρμόζει επιλεκτικά τον κανονισμό εις βάρος της νεαρής δικηγόρου και του ηθοποιού Αλέξανδρου Γεωργούλη, καλύπτοντας τις περιπτώσεις άλλων για τους οποίους δεν κίνησε καμιά διαδικασία.

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον…

Κ.Τ.