Μια ευχάριστη είδηση για την καθαριότητα της πόλης και εν μέσω σκληρής και πολύμηνης διαμάχης των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα του τρόπου ενίσχυσης του αντίστοιχου στόλου, έρχεται από την οδό Σωκράτους.

Από την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που άναψε το «πράσινο» φως για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων όσον αφορά στην αγορά οκτώ απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Τα εν λόγω οχήματα θα στοιχίσουν περίπου 1,2 εκατ. ευρώ και σε συντριπτικό ποσοστό το ποσό αυτό θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος II».

Κώστας Γκιάστας Ελευθερία