Από τον Δήμο Λαρισαίων, σχετικά με τις διαδικασίες επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνονται γνωστά τα εξής:

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’) ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κατά την επαναλειτουργία τους.

Με την παρ.1 του άρθρου 65  παρέχεται, έως τις 30.11.2020, η δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου χώρου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ατελώς, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τμήμα εσόδων του δήμου, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά στο esoda@larissa-dimos.gr έως 15.6.2020.

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται σκαρίφημα με επιμέτρηση του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου. Επισημαίνεται ότι συνεργεία του δήμου έχουν προχωρήσει στη σήμανση σημείων όπου επιτρέπεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Η προσβασιμότητα παντού τόσο των πολιτών, με ειδική μνεία στους ΑΜΕΑ, όσο και των οχημάτων κοινής ωφέλειας (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία) με την εξασφάλιση ανοιχτών λωρίδων διέλευσης αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση.

Σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανωτέρω παραχώρηση, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50%.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις διατάξεις του νόμου ή τις αποφάσεις του δήμου για τη μείωση τελών χρήσης  επικοινωνήστε με το τμήμα εσόδων στο 2413500313.