Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων η προκήρυξη για την πρόσληψη 135 ατόμων (πλήρους και μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από Σάββατο 22 /08/2020 έως και Τετάρτη 26/08/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή email στην ακόλουθη διεύθυνση  aithsh@larissa-dimos.gr

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, δεν θα καταθέσουν δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση.

Επίσης η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ολόκληρη η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου (EΔΩ)