Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βγάζει σε δημοπρασία, στις 28 Αυγούστου στη Λάρισα, αυτοκίνητα και δίκυκλα σε τιμή ευκαιρίας.

Οι τιμές εκκίνησης για τα αυτοκίνητα ξεκινούν από τα 300 ευρώ ενώ για τα δίκυκλα από τα 150 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28/08/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ διεξαχθεί στην αίθουσα δημοπρασιών, στον 1ο όροφο του Τελωνείου Λάρισας (Φαρσάλων 21).

Προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν:

(α) οκτώ αυτοκίνητα για κυκλοφορία,

(β) ένα φορτηγό άνω των 4 τόνων για κυκλοφορία,

(γ) δύο ομαδικές κατηγορίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) κοινοτικής και μη κοινοτικής προέλευσης,

(δ) μία ομαδική κατηγορία δικύκλων για διάλυση μη κοινοτικής προέλευσης και (ε) ένα λεωφορείο για διάλυση άνω των 3,5 τόνων του Τελωνείου Λάρισας, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη φύλαξης τροχοφόρων στο 7ο χλμ. Λάρισας-Συκουρίου, επιπλέον,

(στ) δώδεκα αυτοκίνητα για κυκλοφορία,

(ζ) επτά δίκυκλα για κυκλοφορία και

(η) δύο ομαδικές κατηγορίες Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής και μη κοινοτικής προέλευσης, τα οποία φυλάσσονται στο Τελωνείο Βόλου,

(θ) μια ομαδική κατηγορία Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης, η οποία βρίσκεται στο Τελωνείο Πρέβεζας και

(ι) μία ομαδική κατηγορία Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης και ένα Ο.Τ.Κ.Ζ. μη κοινοτικής προέλευσης, τα οποία φυλάσσονται στο Τελωνείο Μέρτζανης Ιωαννίνων, με δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. και έκδοση Α.Ε.Π.Ο. με τιμές εκκίνησης αυτές που αναγράφονται στη διακήρυξη.».

newsbomb.gr