Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρώην εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Λάρισα ,μετά από αίτημά τους, έθεσε  στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκος Παπαδόπουλος.

 Σε επαφή που είχε με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου αποσαφηνίστηκε ότι το έκτακτο επίδομα οικονομικής  βοήθειας  από τον ΟΑΕΔ δεν μπορεί να δοθεί διότι οι  πρώην εργαζόμενοι  έχουν επωφεληθεί του επιδόματος αφερεγγυότητας ,το οποίο ανέρχονταν περίπου στο ύψος  τριών μηνιαίων αποδοχών. Έγινε όμως γνωστό ότι το υπουργείο έχει αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, για τους 570 περίπου απολυόμενους από τα σούπερ μάρκετ Λάρισα ,  ένταξη σε ειδικό πρόγραμμα ,με ενέργειες  οι  οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της περιόδου 2014-2020. Οι ενέργειες αυτές συγχρηματοδοτούνται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ) και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Ελλάδας.Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου .

Στο πρόγραμμα αυτό λόγω ειδικής ρήτρας της ευρωπαϊκής επιτροπής αναμένεται να ενταχθεί και ομάδα 520 περίπου ατόμων από νέους εκτός εκπαίδευσης ,εκτός εργασίας και εκτός κατάρτισης .Το οικονομικό όφελος από την συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα αναμένεται να υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Επισημάνθηκε επίσης ότι η επιδότηση με 15.000 ευρώ για νέους επιχειρηματίες, από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου αμελητέα καθώς αποτελεί σημαντική βοήθεια για μια νέα αρχή . 

Ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε  ότι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελούν  πρώτη  προτεραιότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ .Στόχος μας ,όπως τόνισε, είναι η  ενίσχυση της  πολιτικής κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνική ισότητα ,και η  χρησιμοποίηση ως  ευκαιρία  της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 ώστε  να δεσμευθεί  η Ε.Ε. σε πολιτικές πραγματικής σύγκλισης, βασισμένης στην κοινωνική πρόοδο και στην διαφύλαξη και προώθηση των δυνατοτήτων της  χώρας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη αειφόρο χρήση φυσικών πηγών, στην προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την πραγματική οικονομική και κοινωνική συνοχή.