Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθείτο φαινόμενο οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, να εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν πολλές φορές με τις πραγματικές απαιτήσεις τηςαγοράς εργασίας.Ως βασικός λόγος αυτής της αναντιστοιχίας κρίνεται η έλλειψης συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό του περιεχομένου ενός προγράμματος.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για νακαταγράψεικαλές  πρακτικές / μεθοδολογίεςσυμμετοχής των εργοδοτώνστις ενέργειες  σχεδιασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καιτην ευρύτερη υιοθέτηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οιικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ED2VET διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», η 2η διακρατική συνάντηση αναζήτησης καλών πρακτικών στις 9-13Οκτωβρίου στη Λάρισα και το Βόλο. Εκπρόσωποι του ΔΗΜΗΤΡΑ και αντίστοιχωνοργανισμών από την Αγγλία και τη Βουλγαρία πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας με τους παρακάτω οργανισμούς, οι οποίοι εμφανίζονται με σειρά επίσκεψης:
Τον ΟΑΕΔ Λάρισας, όπου συζήτησαν με την Περιφερειακή Διευθύντρια Κεντρικής Ελλάδος Κα Όλγα Τσιούρβα και ξεναγήθηκαν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ από την διευθύντριατων ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Κα Ευαγγελία Αντωνίου καθώς και τον Διευθυντή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΚοΔημήτριοΓεράση.
Την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Λάρισας όπου ο Αντιδήμαρχος Κος Δημήτριος Δεληγιάννηςπαρουσίασε στους εταίρους το βραβευμένο πρόγραμμα «Η Πόλη  που μαθαίνει».
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, όπου ο Πρόεδρος Κος. ΑριστοτέληςΜπασδάνης τους παρουσίασε το ρόλο του επιμελητήριου και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση των προγραμμάτων ΕΕΚ.
Την Αβερώφειο Γεωργική Σχολήστην οποία οι εταίροι γνώρισαν την ιστορία της και ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα από την Διευθύντρια Κα Μαρία Κλεισιάρη– Μπουζούκη και τον ΚοΝίκο Τσουνούφα.
Το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών όπου μίλησαν με τη Γενική Διευθύντρια Κα Έλενα Καματέρη,τον αντιπρόεδροΚο Χρήστο Γιακουβή,την Κα Αποστολία Χαρμάνη για τη συμμετοχή του Συνδέσμου στη διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας όπου ο Πρόεδρος Κος Νίκος Παπαγεωργίου, ο Γραμματέας Καθ. Κος Βασίλης Γερογιάννης και ο Κος Νικόλαος Παππάς παρουσίασαν το ρόλο του επιμελητηρίου και τη σχέση του με τη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω συναντήσεων εργασίας, κατέστη δυνατή η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παρευρισκόμενων, και καταγράφηκαν καλές πρακτικές οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον οδηγό ευρωπαϊκών καλών πρακτικών του προγράμματος. 

Εάν είστε πάροχος ΕΕΚ, εργοδότης, εκπρόσωπος εργαζομένων, σωματείου ή επιμελητηρίου και ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα του προγράμματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετεμε τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email:euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news