Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 12/12/2021.

Συγκεκριμένα: 

Από ώρα 08:30 - 12:30: α) Δημοτικό διαμέρισμα Κουλουρίου, β) Σφαγεία Γυρτώνης.

Από ώρα 09:15 - 10:30: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθεραί, β) ΕΚΑΒ, Κλειστό Νεάπολης, Δικαστικές Φυλακές, Γήπεδο (ΑΕΛ FC ARENA) γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής οδού Λάρισας Καρδίτσας από Περιφερειακή Τρικάλων μέχρι κόμβο Ελευθεραί.

Από ώρα 11:00 - 13:30: Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λάρισας: Κοιλάδα, Αργυρόμυλοι. 

Από ώρα 12:00 - 15:00: Δημοτικό Διαμέρισμα Γιάννουλης, α) Οδός Παλαιολόγου από την οδό Καραβίδα έως την οδό Ιουστινιανού.

Από ώρα 07:30 - 11:30: Δημοτικό Διαμέρισμα Γιάννουλης, α) οδός Παυσανία, β) οδός Σοφοκλέους, γ) οδός Θησέως, δ) οδός Περικλέους, από την αρχή αυτής έως την οδό Θησέως, ε) οδός  Μεγ. Αλεξάνδρου, στ) οδό Αλ. Παπάγου έως την οδό Θησέως και επιχειρήσεις κατά μήκος αυτής, ζ) οδό Ιπποκράτους.

Από ώρα 07:30 - 14:30: Δημοτικό  Διαμέρισμα  Γιάννουλης, α) οδός Παλαιολόγου, β) οδός  Καραβίδα από οδό Κερκύρας έως την οδό Παλαιολόγου, γ) οδός  Κερκύρας, δ) οδός  Χαροκόπου,  από την αρχή αυτής έως την οδό Κερκύρας 7, ε) οδός  Βενιζέλου, οδό Βενιζέλου έως την οδό Ιουστινιανού, στ) οδό Σίφνου, ζ) οδός Μήλου, η) επιχειρήσεις Market in

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr