Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Λάρισας, για να εκτελεσθούν  απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

Κυριακή  28/11/2021

- Από ώρα 07:30 - 10:00: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου,  β) Πελάτες κατά μήκος Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου από το ύψος της Αποστραγγιστικής Τάφρου μέχρι τον κόμβο  Π.Α.Θ.Ε., και πελάτες κατά μήκος του δρόμου Λάρισας – Αγιάς από την διασταύρωση Μελισσοχωρίου  - Γαλήνης μέχρι ΤΕΜΚΑ, γ) Δρόμοι συνοικισμού Αγ. Γεωργίου: Οδός Παστέρ, Οδός Βαρδουσίων, Οδός Νασίκα Χρήστου, Οδός Αποστραγγιστικής   Τάφρου,Οδός Λιδορικίου, Οδός Καβάφη Κ., Οδός Κάρλας, δ)Δρόμοι Πόλης Λάρισας: Οδός Βόλου από Οδός Λιδορικίου μέχρι Οδός Αλεξάνδρειας,  Οδός Πενταδακτύλου, Οδός  Γιάννουλης. 

- Από ώρα 07:30 - 13:00: Βιοτεχνίες Ανυφαντής, Γκουντόπουλος, καθώς και οικίες πλησίον αυτών 

- Από ώρα 08:00 - 15:00: Πελάτες κατά μήκος Ε. Ο. δρόμου Γιάννουλης – Τυρνάβου από το ύψος ALEX – PAK έως Τύρναβο,  β) CITRO, Οινοποιείο Τυρνάβου, Μύλοι Χατζηκρανιώτη, Ψυγεία ΛΟΥΛΗ,  Σφαγεία  Τυρνάβου, γ) Ίδρυμα  ΑΡΙΣΤΕΑΣ στον Αμπελώνα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.