Με 73 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

    2 - ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
    1 - ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
    1 - ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
    4 - ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής)
    1 - ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
    1 - ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
    1 - ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
    2 - ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
    11 - ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
    10 - ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών
    5 - ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
    3 - ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
    2 - ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
    9 - ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές
    3 - ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικού Μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
    2 - ΔΕ Καταμετρητές
    2 - ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
    1 - ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων
    2 - ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες
    10 - ΥΕ Υπονομοποιοί - Οικοδόμοι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11 έως 21 Δεκεμβρίου.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

workenter.gr