Έντεκα θέσεις γιατρών στις ΤΟΜΥ της Λάρισας παραμένουν κενές καθώς δεν υποβλήθηκε καμία απολύτως αίτηση! 

Για τις 16 θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας κατέθεσαν αίτηση δύο ιατροί γενικής ιατρικής και τρεις παθολόγοι, μάλιστα οι δύο γενικής ιατρικής δεν έχουν εντοπιότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να τους «τραβήξει» η πόλη τους. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά, όχι μόνο στη Λάρισα αλλά σε όλη την περιφέρεια. Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν οι γενικοί ιατροί και οι παθολόγοι καθώς οι παιδίατροι έσπευσαν να καταθέσουν αιτήσεις. 

Για τις τέσσερις θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη για τη Λάρισα κατατέθηκαν οκτώ αιτήσεις παιδιάτρων. Όσο για νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικούς οι αιτήσεις υπερκαλύπτουν τη ζήτηση των ΤΟΜΥ καθώς για 28 κενές θέσεις κατατέθηκαν 1.850 αιτήσεις.

Zωή Παρμάκη (Ελευθερία)