Στην καταγραφή των κενών στα Δημοτικά σχολεία του Νομού Λάρισας ένα μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προχώρησε ο Σύλλογος Δασκάλων και καλεί την

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των κενών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως προέκυψε, απουσιάζουν

29 δάσκαλοι για Παράλληλη Στήριξη

2 Νηπιαγωγοί για Παράλληλη Στήριξη

9 δάσκαλοι για Τμήματα ένταξης

13 Γερμανικής Γλώσσας

2 Αγγλικής Γλώσσας

4 Μουσικής

12 Καλλιτεχνικών

4 Θεατρικής Αγωγής

ERT.GR