Την κάλυψη 10 κενών θέσεων στο υπουργείο των Εσωτερικών θα αιτηθεί ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της εγκυκλίου του υφυπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, σύμφωνα με την οποία οι δήμοι όλης της χώρας καλούνται να δηλώσουν τις ανάγκες, μόνο σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Το αίτημα αφορά την κάλυψη των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικής – Αστικής Ανάπτυξης, ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Πάντως λόγω των γνωστών μνημονιακών δεσμεύσεων η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος, τόσο για τον Δήμο Λαρισαίων όσο και για τους υπόλοιπους της χώρας, θα πρέπει να τύχει ειδικής έγκρισης.