Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με τη με αρ.  28η/7-9-2017 Πράξη του, ανακοινώνει για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής:

- Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ  & Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ, καθώς και

-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Δευτέρα 11-9-2017.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ, του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων εκπαιδευτικών  του κλάδου ΠΕ11 που ανήκουν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας.