Η "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." στα πλαίσια των διακρατικών συνεργασιών που αναπτύσσει με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς, υποδέχθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017 αντιπροσωπία 50 ατόμων από τρείς (3) τοπικές ομάδες δράσης της  Κεντρικής Πολωνίας , Ομάδα Τοπικής Δράσης "POLCENTRUM", Ομάδα Τοπικής Δράσης "PRYM", Ομάδα Τοπικής Δράσης "PUSZCZA KOZIENICKA" και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης των  αντίστοιχων περιοχών  που δραστηριοποιούνται οι παραπάνω Ομάδες Τοπικής Δράσης  .
 Οι συγκεκριμένες ομάδες, στο πλαίσιο της  προετοιμασίας και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας με ομάδες τοπικής δράσης του προγράμματος CLLD/LEADER  άλλων χωρών, επισκέφτηκαν τα γραφεία της  «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» στην Ελασσόνα.  Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και ιδεών  για τα προγράμματα  LEADER  που υλοποίησε σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» αλλά και για το πρόγραμμα CLLD/LEADER   2014-2020 που  υλοποιεί  αυτή τη περίοδο .
Την αποστολή εκ μέρους του Δήμου Ελασσόνας καλωσόρισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου- Αντιδήμαρχος  κ. Μπαλούκας Διονύσιος, ο οποίος  αναφέρθηκε στην πολύχρονη  εμπειρία και τεχνογνωσία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»    και ευχήθηκε με τη σειρά του εποικοδομητική συνεργασία με την αποστολή των Πολωνών .
Ακολούθησε τεχνική συνάντηση όπου η Διευθύντρια και Συντονίστρια του προγράμματος  CLLD/LEADER  κ. Σεβαστή Μπασδέκη τους έκανε ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας και παρουσίαση των προγραμμάτων LEADER που υλοποίησε και υλοποιεί η εταιρεία . Στη συζήτηση  που ακολούθησε  εκφράστηκε η επιθυμία για  την από κοινού υλοποίηση ενός σχεδίου διακρατικής συνεργασίας.
Η επίσκεψη της πολωνικής αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση τους σε ολοκληρωμένες επενδύσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.