Σε φάση αναβάθμισης του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους, εισέρχεται ο Δήμος Λαρισαίων μετά και την έναρξη υλοποίησης του σχεδιασμού για εμπλοκή και ιδιώτη που θα υποστηρίζει σε σημαντικό βαθμό την δημοτική Υπηρεσία Πρασίνου. 

Ετσι από τις αρχές της εβδομάδας και μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, ξεκίνησε η υλοποίηση της σύμβασης για συντηρήσεις χώρων πρασίνου από συνεργεία ιδιώτη και σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.

Η πολιτική απόφαση της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της Διεύθυνσης Πρασίνου και με ιδιωτικά συνεργεία, ελήφθη στις αρχές του χρόνου και μετά από επίμονη συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Η ανάθεση τμήματος της συντήρησης του πρασίνου στο Δήμο Λαρισαίων σε ιδιώτη κρίθηκε αναγκαία από τη δημοτική αρχή από τη στιγμή που οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αυξάνονται συνεχώς, με τι ανάγκες της συντήρησής τους να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, την στιγμή που η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου αποδυναμώνεται συνεχώς αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων, ενώ οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων συνεχίζονται.

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και συζητήσεις με τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Πρασίνου, κρίθηκε επιβεβλημένη η ενίσχυση του ιοδιαίτερα σημαντικού έργου της Υπηρεσίας και με συνεργεία ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα και κυρίως να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συντήρηση του πρασίνου στην πόλη. 

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης βρέθηκε στα σημεία εργασιών των συνεργείων, σε κυκλικούς κόμβους και αλλού όπου συζήτησε με τους υπεύθυνους των ιδιωτικών συνεργειών για την πορεία υλοποίησης των εργασιών που έχουν αναλάβει.