Το 1o Δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας γνωστοποιεί, ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης  και Νέας Γενιάς  / Υπ. Παιδείας με σχετική Απόφαση καλεί τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι  στο «Πρόγραμμα Μαθητεία Ι.Ε.Κ.»   Στη Διοικητική Περιφέρεια Θεσσαλίας θα λειτουργήσει  μόνο στο 1o ΙΕΚ    Λάρισας    “Πρόγραμμα Μαθητείας”  στις    ειδικότητες :  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  ΚΑΙ   ΒΟΗΘΟΣ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  (Τραυματολογίας, Χειρουργείου, Γενικής Νοσηλείας, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 1.απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων  2. να μην πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή να μην έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή  και  3. να βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής  στο τμήμα Μαθητείας  και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.)    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00.   Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/.   Η ημερήσια  αποζημίωση είναι 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθ/νους άνω των 25 ετών.  Οι καταρτιζόμενοι  υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ    ( κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη )  για όλο το διάστημα μαθητείας στο χώρο εργασίας .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1)-για την τεχνική υποστήριξη στην  υποβολή  αιτήσεων στη διεύθυνση ηλ.ταχ.  lifelonglearning@minedu.gov.gr. 2) για την Πρόσκληση στη διεύθυνση ηλ.ταχ. mathiteia_diek@minedu.gov.gr ή στην ιστοσελίδα του  1o ΙΕΚ Λάρισας ή στα τηλέφωνα:  2131311621, 2131311632, 2131311585, 2131311646 και  2410672086.