Την Πέμπτη 7/11/2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και συζήτησε θέματα που αφορούν την πορεία και την λειτουργία της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) κ. Λευτέρης Φουρκιώτης μεταξύ άλλων ενημέρωσε τα μέλη ότι “ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 1η Προκήρυξη Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD / LEADER, ξεπέρασε κάθε προσδοκία”.

Επιπλέον τόνισε ότι “για προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη ύψους 4.050.000€, υποβλήθηκαν προτάσεις ύψους δημόσιας δαπάνης περίπου 9,9 εκατομμυρίων ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 18,1 εκατομμυρίων ευρώ”.

Όσον αφορά τη διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων συμπλήρωσε ότι “ο υπηρεσιακός πυρήνας της εταιρείας έχει αρχίσει την αξιολόγηση των φακέλων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης των υποψηφίων επενδυτών” και επιπλέον υποστήριξε ότι “καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε η εταιρεία να προβεί άμεσα στο αίτημα υπερδέσμευσης και να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο πρόγραμμα”.