Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, με την οποία κατανέμονται, από τους ΚΑΠ των Δήμων, 28.000.000  ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Πρόκειται για την 4η κατανομή εκατομμυρίων από τους ΚΑΠ Δήμων 2019 για λειτουργικά σχολείων. 

Στους δήμους του νομού Λάρισας καταβάλλεται συνολικό ποσό 845.210 ευρώ για τις σχολικές δαπάνες.

Αναλυτικά:

Αγιάς 35.410

Ελασσόνας 100.770

Κιλελέρ 61.460

Λαρισαίων 461.880

Τεμπών 44.220

Τυρνάβου 81.630

Φαρσάλων 59.840

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.